Liefde en dankbaarheid

Via ons denken kunnen we onze aandacht richten op de rijkdom in ons leven. Alle positieve dingen in ons leven vermeerderen doordat we er aandacht aan schenken. Dankbaarheid ontstaat door te kijken naar de dingen in ons leven die al goed lopen, wanneer we onze aandacht richten op de mooie dingen die ons elke dag gebeuren. Als we spontaan een lijst zouden opstellen van alles wat goed loopt in ons leven, zouden we er verbaasd over zijn hoe lang die lijst wordt – daardoor beseffen we dat ongelooflijk veel in ons leven al volkomen in orde. is. Het wordt ons helder hoeveel we tot nu toe als vanzelfsprekend hebben aangenomen – en hoe enorm veel tijd en aandacht we besteden aan wat ons niet bevalt. Als we ons maar blind blijven staren op die paar negatieve zaken, zal het gebrek een grotere omvang aannemen en de prachtige dingen zullen verwelken. Want als we steeds alleen maar kijken naar wat ons niet bevalt, dan bevalt uiteindelijk ons hele leven ons niet meer. Een vasthoudende blik op ons gebrek verspert ons de blik op onze rijkdom. Dankbaarheid ruimt bovendien onze twijfels en zorgen uit de weg. We krijgen er vertrouwen in dat het goed komt, we zijn er zeker van. In het dagelijks leven zie je dat terug, doordat we ook bedanken voor dat wat nog niet is gebeurd, maar wel is bevestigd: ‘Dank je wel, dat je dat voor me doet’. We bedanken dus voor zaken waarvan we zeker weten dat ze in vervulling zullen gaan. Met onze dank bevestigen we onze opdracht – de wens is verzegeld, als een handtekening op een document. Door na een wensformulering dank te betuigen ontstaat er nog een voordeel: het versterkt onze innerlijke vastbeslotenheid om het zoeken naar de oplossing van het probleem definitief af te geven. Het mooie daaraan is dat we onze zorgen en problemen gewoon aan een ander kunnen overlaten en dit met ons dankjewel kunnen bevestigen. Vanaf dat moment hoeven we er niet meer mee bezig te zijn, want anders twijfel je openlijk aan degene aan wie je de opdracht gaf. Dankjewel zeggen maakt je leven steeds geweldiger, omdat je je bewustzijn richt op het mooie in het leven. Dankbaarheid vult je hart en maakt gelukkig. Je wordt als het ware een bron van positieve energie. Hoe helderder en zuiverder deze energie is, des effectiever onze wensen zijn. De basisgedachte achter het danken is dat je je verbindt met je ware levensstroom.